...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓޭންކު
ނ.
އެއްގަމު ސިފައިން ބޭނުންކުރާ ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދެއް.
މިހުންނަނީ މެޝިން ބަޑިޔާއި ލުއިބޮޑުބަޑި ހަރުކޮށްފައެވެ.
މިއީ ވަޒަން ނުވަންނަ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ފުރޮޅުތައް ހުންނަނީ ފުޅާކޮށް، ފަތިކޮށް ހުންނަ ދިއުޅިއެއްކަހަލަ ބަންދެއްގެ ތެރޭގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްޓަފުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ