...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓޮމީގަން
ނ.
ފިސްތޯލައަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ތަފާތު ސިފަސިފަޔަށް ދަގަނޑުގެ ޚާއްޞަމައުދަނަކުން ހަދާ އޮޓޮމެޓިކް މެޝިންބަޑިއެއް.
މިބޭނުން ކުރެވެނީ އަތްމަތީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ