...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔަހޫދީ
ނއ.
(1) މޫސާގެފާނުގެ ޤައުމަށް ނިސްބަތްވާ.
(2) އިސްރާއީލަށް ނިސްބަތްވާ.
(3) މަކަރާއިހީލަތް ހަދައި އުޅޭ.
(4) ނ.
ޔަހޫދީ ދީނަށް ނިސްބަތްވާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާހިބު . އަހުލުކިތާބީން . އަބުރާނީ . ޔަހޫދީ . ޔަހޫދީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ