...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔައުމިއްޔާ
ނ.
ތަނެއްގެ ނުވަތަ ކަމެއްގެ ދުވަހު މަސައްކަތް ހިނގިގޮތް ލިޔެފައިވާ ލިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަފުތަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ