...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔާ
އ.
ނަމަވުމުގެ އަކުރު.
މިސާލު:
(ހ) ދިނިއްޔާ.
(ށ) އައިއްޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހުރަޔާ . ހަހެތި . ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަނދަލަ . ހަނދިއެޅުން . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދޭގިރި . ހަނގުރާމަ . ހަނޑަސް . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަނާހުނިވުން . ހަނުތެޅުން . ހަން . ހަންކެނޑުން . ހަންފީމިޔަރު . ހަންގިސްކާރަ . ހަންޑި . ހަންޖާ . ހަންޖާއެޅުން . ހަރާންކޯރު . ހަރާންކޯރުވުން . ހަރާމުޖާދާ . ހަރިންމަ . ހަރީރާ . ހަރު . ހަރުތޮޅި . ހަރުގެ . ހަޅޭފަށް . ހަކި . ހަކުންފަލި . ހަކުރު . ހަކުރުފަނި . ހަކުރުފޮނި . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހަކުރުލުން . ހައިވަކަރު . ހައިގަނޑު . ހައިޑައިނި . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައިޖާނު . ހައު . ހައުރަގެހުން . ހައުރުފިޔާ . ހައޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ