...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔާރި
ނ.
(1) ދެރޯޒު (ދެރޯޒު (ކައްޕި) (2) ބުރަތަކެތި އުފުލުމަށާއި ދެމުމަށް ހަދައިފައިވާ އެއްޗެއް.
މިހަދައިފައިވަނީ އެނބުރޭ ފުރޮޅެއްގެ ތެރެއިންޗޭނު ނުވަތަ ވާ، ދެމޭގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯދަރު . ފަސްމީރުކޭން . ޔާރިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ