...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔާއިދަރޯސް
ގބ.
ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ގަދައިގައި ދަތުރު ކުރާއިރު ރާޅާ އަޅައިފައި ދުއްވައި ގަތުމުން ހުންގާނުގައި ހުންނަ މީހާއަށް ހުންގާނަށް ސަމާލުވުމަށް އެންގުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޔާދަރޯސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ