...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔާޒޫމު
ކއ.
ދުވުމުގައި ނުވަތަ ބާރަށް ހިނގުމުގައި މާބޮޑަށް އަވަސް.
މިސާލު:
އޭނާ ދިޔައީ ޔާޒޫމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ