...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔުރޭނިޔަމް
ނ.
ބިމުންނެގޭ އަލިކުލައެއްގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ މަޢުދަނެއް.
ނިއުކުލިއަރ ބާރުއުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު އެއްޗަކީ މިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ