...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔޫރަޕު
ނ.
އޭޝިޔާގެ ހުޅަނގުން އެފްރިކާގެ އުތުރުން މެދުތެރޭ ކަނޑުގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ބައްރު.
(އިނގިރޭސިވިލާތާއި، ފަރަންސޭސި ވިލާތާއި، ސްޕޭން ވިލާތާއި، ޕޯޗްގީޒްވިލާތާއި، އިޓަލީވިލާތާއި، ޖަރުމަނުވިލާތް ފަދަ ޤައުމުތައް (ހިމެނޭބައި.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިލާތުމީހުން . ފަރަންޖީބަސް . ފުރަވިކަރަ . ލެޓިންއަކުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ