...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔޫބީލް
ނ.
(1) ކަމަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ކޮންމެ 52 އަހަރެއް ފުރޭ މުނާސަބާ މިމުނާސަބާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ކިޔަނީ ރިހިޔޫބީލެވެ.
2 ވަނަ 52 އަށް ރަންޔޫބީލެވެ.
3 ވަނަ 52 ށް އަލިމަސް ޔޫބީލް އެވެ.
(2) ޖުބުލީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޔޫބީލް . ޖުބުލީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ