...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔޭ
އ.
(1) ބުނިބަސް އަންގައިދޭ އިބާރާތް ނިމޭތަނަށް ގެންނަ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ނިމިއްޖެޔޭ.
(2) ކަމެއް ކުރިމަގުގައި ހިނގާނެކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ގުލްޒާރުގައި ނަޔާމަގޭ ނޫރާނީމާ ފޮޅޭނެޔޭ.
(3) ކުރިން ބުނި ވާހަކައެއް އަލުން ތަކުރާރުކުރަން ޖެހުމުން ޖުމްލައިގެ ނިމުމަށް ގެންނަ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ހިނގައްޖެޔޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްދު . ހަތަރުއުދަރެސް . ހަތަރުމާބިތް . ހިނގުން . ހުވަން . ހޫނ . ހޭއް . ނަވިޔަނި . ނަމާދު . ނަމާދުކުރުން . ނާނާ . ނީލަކޯރު . ރަތްމުރަކަ . ރާއަރާދޭސްވަރަ . ރާއަރާދޭސްވަރަމަހާ . ރާވެރިކަލޭގެފާނު . ރުހުމުގެ ލޮލަކަށް އައިބެއް ނުފެންނާނެ . ރެކީ . ބަވަނަކުރުން . ބިން . ބޭރުންދާ އޮޑިޔަކަށް ނިވަލެއް ނޯންނާނެ . ބޮލާއެޅުން . ބޮޑުހަނގުރާމަ . ބޮޑުބާރު . ޅޭތް . ކޮބާ . ކޯޑިކެނޑުން . އަހުރާމު . އަލަގަހަކުން ކެޔޮނިރެއް ނުފަޅާނެއެވެ . އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެއެވެ. . އިހަށް ދޮންވިފަތެއް އިހަށް ވެއްޓޭނެއެވެ. . އުޅޭންނޭނގުނުމީހަކަށް މިޔަންވެސް ނޭނގޭނެއެވެ. . އުމުރު . އުތުރުތަނޑި . އެމެރިކާވިލާތް . އެޔޯ . އޭނ . އޮށްވަޅު . އޮށްގެންފައި ފޯދުން . އޮއިކަންކަށީގައިޖެހުން . އޯ . ވަރުހުންނާނީ ވަނާޖުނބޭސާއަކުނޫނެވެ ފައިސާގައެވެ . ވަށްތާ . މަންޑިކުޅުން . މަންޖޯޅިޖެހުން . މައިމުޅަވުން . މައުޖޫދުވުން . މަތިކަން . މާދީންތަ . މެލޭރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ