...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔޮޓު
ނ.
ކަނޑުދަތުރުކުރާ ލުއި އުޅަނދެއް.
މި އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ރިޔާ ނުވަތަ އިންޖީނާއި ރިޔާ ބޭނުން ކުރެއެވެ.
މިއީ ރޭސް ޖެހުމަށާއި ހިތްފަސޭހަކޮށްލަން ދަތުރުކުރުމަށް ކަމަރާލައިފައި ހުންނަ އުޅަނދެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ