...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔޯ
އ.
ބުނިބަސް އަންގައި ދިނުމުގެގޮތުން ބުނާ ޝައްކުގެ އަކުރެއް.
މިސާލު:
މުޙަންމަދުބުނީ އިބްރާހީމް ހިނގައްޖެޔޯ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްހަކީމުން . ހެއިނެތި . ހެއްސޯ . ހެޑުފޯނު . ނިއްވުން . ނިވާލުން . ނިވުން . ރާޅު . ރޭޑިއޯ އޮޕަރޭޓަރު . ރޭޑިއޯމެސެޖު . ރޭޑިއޯތެލިފޯނު . ބުރޯޑުކާސްޓު . ބުރޯޑުކާސްޓު ކުރުން . ބޭސް . ބޭސްލުން . އައްދިއްޔޯތް . އަޑުފެތުރުން . އާނޅެޔޯތް . އިސްޓޫޑިއޯ . އެޑިޓަރު . އެޑިޓްކުރުން . އޯލަ . އޯލަކޮށްލުން . ވައިރުލެސް . މަގުހުރިފާފަބޮލުއެޅުން . ފަތުރައިލުން . ފެކުސްމެޝިން . ފެތުރުން . ދިއޯ . ދެޔޯމާރިދު . ދޭވާނި . ލަވަފޮނުވުން . ސަރުދާރު . ސުޓޫޑިއޯ . ޑަބުކުރުން . ޔޯ . ޔޯތް . ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތް . ޚަބަރުފެތުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ