...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔޯތް
ނ.
ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އެއްކުރުމަށް، ނުވަތަ ކަމެއް އަންގައިލުމަށް ގޭގޭދޮށުން ދަމުން އެވާހަކަ ގޮވާލާއިރު ފަށަން ގޮވާލާއެއްޗެއް.
މިސާލު:
(ހ) ޔޯތް ރަށްމެދަށް އެއްވާށޯތް.
(ށ) ޔޯތް މިވެނި މީހަކު އެވެނިތާކު އެބަހުއްޓޯތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްދިއްޔޯތް . ޔޯތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ