...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔޯޔޯ
ނ.
ދެކިބަ ޖައްސައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ ކުޅޭ އެއްޗެއް.
މި ދެކިބައިގެ ދެމެދުގައި ހުންނަ ކެނޑުމަށް ރޮދިފަށެއް އޮޅެމުން ނިއުޅެމުން ދާގޮތަށް ކުޅެހެދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ