...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕ
އ.
ތާނައިގެ ބާވީސްވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޑޫފޮޅި . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަން . ހަންގަނޑު . ހަންޖެހުން . ހަރުންދެމި . ހަރުފަ . ހަރުގަނޑު . ހަކި . ހައްތޮށި . ހައްޕިލަނޑާ . ހައްޕު . ހައްޕުނޑަ . ހައްޕުކިއުން . ހައްޕުންޑާ . ހައްޕޮނޑި . ހަފު . ހަތަރުޖަންގީކައްޕި . ހަތިމައު . ހަތްރީތި . ހަތްއަޖައިބު . ހަލާކުކުރުން . ހާ . ހާޅަގޮއްޑޯ . ހާޑުހައް . ހިހޫތަނުންކެއުން . ހިނި . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިރިކުއްޅަ . ހިރިމަގޫ . ހިރިފާޅަ . ހިރިދަކަނދާ . ހިރުނދުދޫނި . ހިރުއެޅުން . ހިއްޕި . ހިސްޓީރިޔާ . ހިޔާ . ހީރާސި . ހީސް . ހީސްކިޔުން . ހުނބުޅު . ހުނިގޮނޑިފިލާ . ހުރާމަސް . ހުޅުނބުފިލާ . ހުޅުވުން . ހުކުރެދި . ހުއްޓި . ހުފީބަތެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ