...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕަންޕު
ނ.
(1) ފެނާއި ތެޔޮފަދަ ތަކެތި ނަގާ، ނުވަތަ ނަގައި ދުރަށް ފޮނުވައިދޭ އާލަތެއް.
(2) ވައިޖަހާ އާލަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ