...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕަރީ
ނ.
(1) ޚިޔާލީ ވާހަކައިގައި އުޅޭ އަންހެން ޖިންނި.
(2) އަންހެން ޖިންނި.
(3) މަޖާޒު:
އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރީތި އަންހެންކުއްޖާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަރިސްތާނު . ތަޚުތަރުވާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ