...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕަރުވާނާ
ނ.
ބައްތިޔާއި ހޮޅިބުރި ފަދައެއްޗެހީގެ އައްޔަށް ރޯނާވެގެން ރޭގަނޑު އަންނަ އުދުހޭ ކުޑަކުޑަ ސޫތްޕެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވޮށްދޫނި . ވޮޓުކޮކާ . ވޮޓުކޮޓާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ