...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕައުންޑު
ނ.
(1) އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފައިސާއަށް ކިޔާ ނަމެއް.
މިސާލު:
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕައުންޑް.
(2) ބައެއް ޤައުމުގެ ފައިސާއަށް ކިޔާނަމެއް.
މިސާލު:
މިސްރުގެ ޕައުންޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޕައުންޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ