...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕާން
ނ.
ފުށްގަނޑު ކަމީރުކޮށްގެން ފިހާ ކާއެއްޗެއް.
މިއީ ފާރޮށި ފިހަން ފުށްގަނޑު ތައްޔާރުކުރާ ގޮތަށް ފުށްގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްގެން އުސްކޮށް ދިގުކޮށް ހުންނަ ގޮތަށް އެކި ސައިޒަށް ފިހާ އެއްޗެކެވެ.
ތުނިކޮށް ފޮތިފޮތި ކޮށްގެން ސޭންޑްވިޗް ހަދައިގެންވެސް ކައިއުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުކުޅަދާނަ . ނުކުޅަދާނަކުރުން . ނުކުޅަދާނަވުން . ނުފޮރުއްޕާން . ނުފޮރުއްޕާންކުރުން . ނުފޮރުއްޕާންވުން . ނޮފޮރޮއްޕާން . ރޯސް . ރޯސްކުރުން . ރޯސްޕާން . ކަވާފުޅި . ފުށްގަނޑު . ފުއްކެނޑިވަޅި . ދުއްތުރާ . ދުއްތުރާކުރުން . ދުއްތުރާވުން . ސޭންޑުވިޗު . ޖޭމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ