...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕާކިސްތާނު ހެދުން
ނ.
އަންހެނުން ލައިއުޅޭ ހެދުމެއް.
މިހެދުން ހުންނާނީ ދޫ ހަރުވާޅަކާއި ދެއަރިމަތިން ފަޅާފައި ކަކުލާ ހަމައިން ތަންކޮޅެއް ތިރިއަށް ހުންނަ އަތް ދިގުލިބާހަކާއި މޭމަތި ނިވާކުރަން ދެކޮނޑު މައްޗަށް އެއްލާފައި އޮންނަ ދޮޕައްޓާއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ