...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕާކު
ނ.
މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ގޮސްތިބުމަށާއި ކުޅެހެދުމަށް ހަދައިފައިވާ ޚާއްޞަ ތަންތަން.
ޢާއްމުކޮށް މިތަންތަން ހުންނަނީ ގަސްގަހާއި ވިނަ ހައްދައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ