...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕާޕަރު
ނ.
ފުށާއި މުގާއި ހަވާދުގެ ބައެއް ސާމާނު ލައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ ތުނި ރޮއްޓެއްކަހަލަ ކާ އެއްޗެއް.
މިއީ މައިގަނޑު ކެއުމާއެކު ކެއުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މި ތެލުލައިގެންނާއި ފިހެގެން ކައި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައްޕަޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ