...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕިކަޕު
ނ.
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއް.
މިއީ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް މުދާ އުފުލަން ބޭނުންކުރާ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ފަހަތުބައި ހުންނަނީ މުދާއެރުވޭ ގޮތަށް ހަދައިފައެވެ.
މި ހުންނާނީ ލޯރިއާ އެއްސިފައަކަށް އެއަށްވުރެ ކުޑަކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ