...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕިޔާނާ
ނ.
މިޔުޒިކް ކުޅެން ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
މިހުންނަނީ އޭގެ ކައިރީގައި އިށީނދެގެން ކުޅެވޭ ގޮތަށެވެ.
މީގައި ފިތްބަރިއެއް ހުރެއެވެ.
އަޑު ނިކުންނަނީ ފިތަކަށް އޮބައިލުމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޕިޔާނޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ