...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕުރޮގުރާމު
ނ.
(1) ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަފާތު ބައިތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުން.
(2) ކަމެއްކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތް.
(3) ކޮމްޕިޔުޓަރުގައި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްދޭ އިރުޝާދުތައް.
(4) އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ޓީވީ އާއި ރޭޑިއޯއިން ފޮނުވާ ފޮނުވުމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ