...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕުޑިން
ނ.
ކުކުޅުބިހާއި ބަޓަރާއި ކިރު އަޅައިގެން ކައްކާ ނުވަތަ ފިހާ ފޮނިކާ އެއްޗެއް.
މި ފާނުން ނުވަތަ އަލަނާސިން ނުވަތަ ކާށިފަދަ އެއްޗެހި ބޭނުން ކޮށްގެން ވެސް ހަދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ