...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕޫލްކޮޕީ
ނ.
ކޮޕީގެ ބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ ކޮޕީގެ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރަނީ އޭގެ މާގަނޑެވެ.
މި މާގަނޑު އެކި ކުލަކުލައިގައި ހުރެއެވެ.
މީގެ ފަތް އާދައިގެ ކޮޕީފަތަށްވުރެ ކުދިވާނެއެވެ.
ފަތްތައް ހުންނާނީ މައްޗަށް އުފުލިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރިގަނޑު . ފޫލްކޮޕީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ