...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕެނަލް
ނ.
(1) ކަމަކަށް އިންސާފުކުރުމަށް ވަކިކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން އުފެދޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ނުވަތަ ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރާއިރު އެ މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވުމަށް ހޮވައިފައި ތިބޭ ކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޓީމު.
(2) މެޝިނެއް ނުވަތަ އިންޖީނެއް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ބައިތައް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ބޯޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ