...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕެޓްރޯލް
ނ.
ބައެއް އިންޖީނު ހިންގުމަށް ހަކަތައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ހަލުއި ތެލެއް.
މިއީ ބިމުން ނަގާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ