...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕޮއްޕޮއް
ނ.
(1) ހަންދޫކޮށް ހުންނަ ބެރުގައި ޖެހީމާ އިވޭއަޑު.
(2) ފާނޫޒާއި ފުޅިބައްތިން ބައެއް ފަހަރު އިވޭ އަޑެއް.
މިއަޑު އިވެނީ ހުޅުގަނޑަށްވާ ގޮތަކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ