...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕޯސްޓު
ނ.
(1) ސިޓީއާއި ޕާރސަލް ފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖައްސައިފައިވާ އިންތިޒާމު.
(2) ޕޯސްޓުން ފޮނުވާ ނުވަތަ ލިބޭ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަޖިސްޓަރީ . އިސްޓޭމްޕް . ޕޯސްޓު . ޕޯސްޓުކާޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ