...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕޯޗުގީޒުން
ނ.
ޕޯޗްގީޒު ވިލާތުގެ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުތީމުދަރިކޮޅު . ފުށެތިކާލުން . ޝަހީދުންގެ ދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ