...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަހަމުސައްޓި
ނ.
(ހ) ދެކޮޅުގައި މުލައްގަނޑު ޖަހާފައި ހުންނަ ގިލަ ކިއްސަރުގެ ތިލަ ޖަހާދޯނި.
މި ދޯނި ފެންނާނީ ޢަރަބި އަލިފުބާގެ (ދިގުކޮށް (ލިޔެފާއޮންނަ) ނޫނެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
ބުޅިތުނބިވެސް މި ދޯންޏަށް ކިޔައެވެ.
އަދި ތުނބިވެސް ކިޔާ އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ