...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަހަލާ
ނ.
މުށިން ހަދައިފައި ހުންނަ ރުނބާ ވައްތަރުގެ ބޮޑު ކަންވާރެއް.
މި ހުންނަނީ ފުލުން ފެށިގެން މައްޗަށް ފަލަވަމުން ގޮސް ކޮއްޔެއް ލައިފައެވެ.
މީގެ އަނގަ ކުޑަވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޖަހަލާކޮޅުހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ