...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަހަޑު
ނ.
ބުރުސް.
މިއީ މޭޒު ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަން ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ބޮލުގައި އަޅަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ