...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަހާމުގުރި
ނ.
މާވާގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ބިޔަކޮށް ހެދޭ ގަހެއްގައި އަޅާ ތޮށިގަނޑު ވަރަށް ހަރު މޭވާއެކެވެ.
މީގެ ދެވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
އެއީ ހުތް ވައްތަރަކާއި ފޮނި ވައްތަރެކެވެ.
މާވާގެ އެއް ވައްތަރެއް ހުންނަނީ ރީނދޫ ފާޑެއްގެ ކުލައެްގައެވެ.
އަނެއް ވައްތަރު ހުންނަނީ ކަޅޫ މުށި ކުލައެްގައެވެ.
މީގެ އެއްވައްތަރެއްގެ ގަހުގެ ފަތްތައް ހުންނަނީ ތަނޑެއްގެ ދެފަރާތުގައި ކުދި ފަތްތަކެއް ހުންނަ ގޮތަށެވެ.
އަނެއް ވައްތަރެއްގައި ފަތް ހުންނަނީ ތަނޑެއްގައި ތިން ފަ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާށިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ