...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަނގިޔާ
ނ.
އަޑިންލާ ފޭރާމެއް.
މިހުންނަނީ ކުރިމައްޗާއި ފިނދުކިބަ ނިވާވާގޮތަށެވެ.
މިއީ ފައިވަޅު ކަނޑައިފައި ހުންނަ ފޭރާމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޮއިލުން . ޗަންޑި . ޗައްޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ