...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަނަވަރީމާ
ނ.
ވެލެއްގައި ކޯޅިކޯޅިއަށް އަޅައިފައި ހުންނަ މަލެއް.
މިއީ ތިން އަރިޔަށް ފިޔަތައް ހުންނަ މަލެކެވެ.
މި މަލުގެ އެންމެ ޢާންމު ދެ ކުލައަކީ ވައިލެޓް ކުލައާއި ހުދުކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ