...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަންބު
ނ.
ހުތްފޮނިރަހަދޭ މޭވާއެއް.
މިދޮންވީމާ ހުންނަނީ މަޑުފިޔާތޮށި ކުލައެއްގައެވެ.
މީގައި އޮންނަނީ ބޮޑު އެއް އޮށެވެ.
މިމޭވާ ގަންނަ ގަހުގެ މަލުގެ ފިޔަހުންނާނީ ފިޔާތޮށި ކުލައަށްވުރެގަދަ ރަތްކުލައަށްވުރެމަޑު ކުލައެއްގައެވެ.
ހިމަނަރުތަކެއް ހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަށުއިކަރުމަސް . ފޮޅު . ލަދުގަސް . ޖަންބު މަލު ކުލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ