...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަންބު މަލު ކުލަ
ނ.
ޖަންބުމަލުގައި ހުންނަ ކުލަ.
މިއީ ގަދަ ފިޔާތޮށި ކުލައާ ރަތްކުލައާއި އެކުވެފައި ހުންނަ ކުލައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ