...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަންކުޝަން
ނ.
(1) ކަރަންޓު ދެނަރެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ނަރުތަކެއް ގުޅޭތަން.
(2) ފާޚާނާ ދެހޮޅިއެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަހޮޅި ގުޅޭތަނުގައި ހަދައިފައި ހުންނަ ވަޅުގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ