...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަރާސީމު
ނ.
ބަލިބަލީގެ ކުދިކުދިފަނި.
މިއީ ހަމަލޮލަށް ނުފެންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިއުމޯނިއާ . ބެކްޓީރިއާ . މޭފާރު . ގައިންގަޔަށްއަރާބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ