...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަރީ
ނ.
ހެދުމާއި ފޮތިފަދަ އެއްޗެހީގައި ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ވިދާ އެއްޗެހިން އަޅައިފައިވާ ކުރެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންތާސްފޭލި . ބުންބާތާކިހާ . ކަސީދާ . ކަސީދާކުރުން . އަތްކަން . އަތްކަންއެޅިލިބާސްކޮޅު . އަތްކަންއެޅުން . ވެލިފޮތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ