...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަރީކުރުން
މ.
ހެދުމާއި ފޮތިފަދަ އެއްޗެހީގައި ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ވިދާ އެއްޗެހިން ކުރެހުން އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަސީދާކުރުން . އަތްކަންއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ