...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަރުމަނު ވިލާތް
ނ.
ވިލާތަކަށް ކިޔާނަމެއް.
މިއީ، ޔޫރަޕްގެ އުތުރު މެދުތެރޭގައިވާ ޤައުމެކެވެ.
ޖަރުމަނުވިލާތާ ސަރަޙައްދީ ރޮނގުން ގުޅިފައިވާ 9 ޤައުމު އޮވެއެވެ.
އުތުރުން ޑެންމާކެވެ.
އިރުމަތިން ޗެކޮސްލޮވާކިޔާ އާއި ޕޮލެންޑެވެ.
ދެކުނުން ސްވިޒަރލޭންޑާއި އޮސްޓްރިއާ އެވެ.
ހުޅަނގު ނެދަރލޭންޑް އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ