...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖައުޒާ
ނ.
(1) މުރިނގާ ޖެހިގެން ދެކުނަށް ހުންނަ މިސްރާބު.
(2) ހިމްލު ރާހިން ތިންވަނަ ބުރުޖު ނުވަތަ ރާހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިތުނަ . ތީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ