...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖައްވު
ނ.
(1) އުޑާބިމާ ދެމެދު.
(2) ފަޒާ.
(3) އުޑުމަތި.
(4) ހަވާ.
(5) މަޖާޒު:
މާހައުލު.
މިސާލު:
ވާހަކަތައް ކުރިޔަށް ދިޔައީ ވަރަށް އެކުވެރި ޖައްވެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެދިހަނދު . ބަރުނާމާޓަރު . ބޯދުންފިނި . ކަނޑުމަތި . އާހު . ވައިތަރާދު . މަތިންދާބޯޓު . ފަލަކުގެ ޢިލްމު . ފަޒާ . ދުނިޔެއިންބޭރު . ދުންފިނި . ގިނިހިލަ . ސުޕޭސް . ޓެލެވިޒަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ